Zaujímavé fakty o vode

Filtrácia – Väčšina zariadení na úpravu vody používa na čistenie filtre s aktívnym uhlím a pieskom. Tieto dva typy filtrácie môžu pomôcť zachytiť najväčší počet baktérií. Mnoho zariadení filtruje vodu viac, ako raz pred ukončením procesu úpravy.

Sedimentácia – je to proces, ktorým sa voda nechá usadiť, aby sa z nej mohli odstrániť všetky tuhé látky. Väčšina pevných látok, ako sú piesok, nečistoty a horniny, sa usadí na dno ktoréhokoľvek daného zdroja vody. Odtiaľ sa dajú veľmi ľahko odstrániť.

Destilácia – Destiláciou sa voda zohreje do varu a nechá sa kondenzovať. Kondenzácia sa zhromažďuje v nádobách a oddeľuje akékoľvek nečistoty.

Chlórovanie – Ak je voda chlórovaná, znamená to, že sa do nej pridáva chlór v malom množstve, aby sa zabránilo rastu rias. V takmer všetkej pitnej vode je chlór, ale používa sa ešte častejšie vo vode na rekreačné účely, napríklad v bazénoch.

Žiarenie – Používanie žiarenia vo vode môže znieť kontraproduktívne, ale pri správnych procesoch môže zabíjať mikroorganizmy, ktoré spôsobujú choroby prenášané vodou.

Pravidelné testovanie – Najdôležitejším krokom pri čistení vody je pravidelné testovanie. Keď sa voda netestuje, vznikajú problémy. Pri častom testovaní zdrojov pitnej vody sa môže hromadenie kontaminantov zachytiť hneď, ako k nim dôjde, a akékoľvek znečistenia nezostanú bez povšimnutia.

Keď sa tieto kroky vykonávajú spoločne, voda je dostatočne bezpečná na pitie na základe štandardov stanovených vládou. Aj keď je možné filtrovať a destilovať vodu vo vašom vlastnom dome, nie je možné ju úplne vyčistiť bez pomoci komunálnych zariadení na úpravu vody. V mnohých prípadoch vám však môže filtrovanie vody, ktorá už bola v týchto zariadeniach upravená, poskytnúť veľmi čistú a pitnú vodu.