Zo zamestnaneckých benefitov neťažia len zamestnanci, ale aj firma

Žiadna firma by nemohla dosahovať úspech bez zamestnancov, ktorí podávajú maximálne výkony. A aký zamestnanec podáva v práci maximálny výkon? No samozrejme, že ten, ktorý je maximálne spokojný.

Len fajn plat nestačí

Boli časy, keď sa spokojnosť zamestnancov „merala“ výškou ich platu. Čím zamestnanec viac zarábal, tým bol spokojnejší a to bez ohľadu na to, čo sa „okolo neho“ v práci dialo a aké mal pracovné prostredie.

Avšak aj u nás sme začali pred niekoľkými rokmi zisťovať, že dobrá práca nie je len o dobrom plate. A preto aj u nás už firmy „bojujú“ o zamestnancov nielen výškou platu, ale aj rôznymi benefitmi.

Niektoré benefity sa viažu na určité činnosti mimo pracovnej doby, napríklad zvýhodnené vstupy na rôzne športoviská. Niektoré môžu naopak spríjemňovať zamestnancom každý deň v práci. Takým benefitom môžu byť napríklad zdravé raňajky do práce.

Profituje celá firma

Jedna dobrá rada pre firmy: na zamestnanecké benefity je potrebné sa dívať ako na niečo viac, než „len“ výhody pre zamestnancov. Nepriamo z obľúbených benefitov ťaží celá firma. Akékoľvek benefity, ktoré zamestnanci aktívne využívajú, zvyšujú ich spokojnosť. A ako sme už v úvode spomenuli, spokojný zamestnanec rovná sa efektívny zamestnanec.

Samozrejme, takéto nepriame výhody pre firmy sú aj konkrétnejšie, v závislosti od toho o aké benefity ide. Ak si zoberieme uvedené zdravé raňajky do práce v podobe ovocia a iných zdravých a chutných dobrôt, v podstate tým firma investuje do vitamínov pre zamestnancov. A teraz skorigujeme vetu z úvodu: maximálny výkon podáva ten zamestnanec, ktorý je maximálne spokojný a maximálne zdravý.

A naviac, spoločné raňajky utužujú tímového ducha, ktorý je taktiež potrebný na to, aby firma pracovala maximálne efektívne. Zamestnanecké benefity tak nie sú len benefitmi pre zamestnancov, ale aj pre firmu samotnú.

Zdroj obrázka:

Autor: SimonTheSorcerer / Shutterstock.com