Neustále sebazdokonaľovanie je nevyhnutným predpokladom úspechu

V posledných rokoch sa u nás stalo nepríjemným trendom, že nezamestnanosť mladých ľudí výrazne vzrástla. Týchto ľudí nájdeme najčastejšie medzi vysokoškolskými absolventmi, ktorí si neboli schopní nájsť prácu a tak len poberajú sociálne dávky, pričom spoločnosti nijako inak neprospievajú. Tento krátky úvod má slúžiť ako prepojenie ku nadpisu. V súčasnosti totiž pri hľadaní dobrej práce nikdy nestačí, pokiaľ nebudeme mať skúsenosti, prípadne mimoriadne jazykové danosti. Týmto chcem povedať to, že sto percent už dnes jednoducho nestačí. K tomu, aby sme sa stali skutočne úspešnými, treba robiť vždy viac, než tak konajú tí ostatní. Ako sme spomenuli v nadpise, jedná sa o sebazdokonaľovanie. Toto zdokonaľovanie by sme mali vykonávať prakticky počas celého nášho života, pretože človek, ktorý sa nezlepšuje, automaticky stagnuje a postupne stráca svoje schopnosti a danosti. Viaceré spoločnosti čoraz viac presadzujú to, aby ich pracovníci neboli odborníkmi len pre svoju konkrétnu oblasť, ale ovládali aspoň sčasti aj ďalšie poznatky z iných funkčných oblastí. Momentálne sú v kurze viaceré motivačné semináre a knihy, z ktorých sa môžeme dozvedieť skutočne cenné informácie o tom, ako sa čo najlepšie sa sústrediť na náš cieľ a ako ho následne dosiahnuť. Základom pre sebazdokonaľovanie je i to, že nesmieme zaspať na vavrínoch. Je síce pekné, pokiaľ úspešne dokončíme školu a potom sa dobre zamestnáme, čo však treba robiť ďalej? Najhoršie by bolo rozhodne to, keby sa s dosiahnutým úspechom uspokojíme a ďalej už sa nijako nezlepšujeme. Výsledok takéhoto postupu by rozhodne nebol dobrý a zrejme by skončil buď presunom na nižšiu pozíciu, prípadne prepustením zo zamestnania. Pretože najhoršie, čo sa nám môže stať, je zakrnúť…Základom pre budúci úspech je mať stále nejaký pohyb, sme, čiže neustále zlepšovanie sa, zdokonaľovanie sa vo všetkom, čo sa  nám v živote môže zísť….