Účtovníctvo je často prekážkou podnikania

Pri slove účtovníctvo sa množstvo začínajúcich podnikateľov alebo ľudí zvažujúcich vlastný biznis doslova otrasie a na tele im nabieha husia koža. Dôvod je jasný, aj keď pre veľa bežných ľudí dosť nepredstaviteľný. Samozrejme sa hovorí o vedení účtovníctva pre firmy, ktoré je na prvý pohľad pre začínajúcich podnikateľov veľmi neprehľadné a mätúce.

Práve pre toto vznikli a stále vznikajú firmy, ktoré sa zaoberajú vedením účtovníctva. Práve vďaka ich službám dokážu firmy fungovať a mať prehľad vo svojich financiách a chode firmy nielen pre potreby štátnej kontroly a odvádzanie daní, ale aj pre vlastné fungovanie. Pretože podnikanie je o tom, že podnikateľ musí mať o svojej firme prehľad.

vedenie-uctovnictva-abservice.sk

Vedenie účtovníctva znamená systém v chaose podnikania

Pokiaľ si myslíte, že účtovníctvo je iba pre potreby kontroly zo strany štátnych úradníkov, tak to rozhodne nie je pravda. Aj keď je povinnosť viesť účtovníctvo pre firmy ukotvená v zákone, tak funkcia účtovníctva je dôležitá aj pre samotnú firmu, podnikateľa a v neposlednom rade aj majiteľov alebo možných investorov danej firmy.

Pretože práve vďaka poctivému a správnemu spôsobu vedenia účtovníctva je možne držať dokonalý prehľad o toku financií a majetku v každej firme. Jednoduchým nahliadnutím do účtovníctva sa dá zistiť ako je na tom firma. Laicky by sa to dalo prirovnať k zdravotnej karte človeka. Z nej sa dá jednoducho zistiť zdravotný stav človeka a rovnako aj choroby či problémy, ktoré prekonal v minulosti.

Takto sa dá zistiť ako je na tom firma s financiami, ale aj majetkom, investíciami alebo vyplácaním zisku či dlžobami. Preto je poctivé a presné vedenie účtovníctva veľmi dôležité.

K účtovníctvu patria aj mzdy zamestnancov

Ak ste si doteraz mysleli, že vás sa účtovníctvo firmy, kde pracujete netýka, tak to rozhodne nie je pravda. Okrem toho, že zobrazuje a zaznamenáva, ako sa vedie vašej firme, tak aj spracovanie a vyplácanie miezd zväčša podlieha práve účtovnému oddeleniu. Dôvod je jednoduchý, pretože aj vaše mzdy musia byť zaúčtované, tak sa spracovávajú na jednom mieste a v prípade menšej firmy ich má na starosti práve účtovníčka.

Preto pokiaľ najbližšie stretnete pani účtovníčku, buďte k nej buďte milý, pretože práve ona je tá osoba, ktorá počíta vašu výplatu. Hoci nedokáže ovplyvniť jej výšku, v prípade jej chyby môže meškať práve vaša výplata.